Muat Turun

   1. Slip Guru Ganti SMK Benut
   2. Garis Panduan Pemakaian Baju Koporat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  
   3. Pekeliling Bil 9 / 2013 PEMAKAIANTWO/THREE - PIECE SUIT PANTS BAGI PEGAWAI AWAM WANITA SEMASA BEKERJA
   4. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/1985 -  PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RASMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAIAWAM
   5. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Guru
   6. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Pemimpin
   7. Pengiraan GPS & Skor Komposit PAJSK
   8. Borang Senarai Semak Pengurusan Sekolah Abad ke-21
   9. Hala tuju Pengarah Pendidikan Johor
   10. Borang Senarai Serahan Dokumen / Alatan / Bahan Akhir Tahun 2014
   11. Bahan KBAT TIMSS Sains
   12. Bahan KBAT PISA Matematik
   13. Bahan Kursus KBAT
   14. i-THINK - Peta Pemikiran
   15. POWER POINT i-THINK 
   16. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   17. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   18. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   19. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   20. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   21. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   22. GROW
   23. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   24. Taklimat SPSK. ppt 

   C.  HAL EHWAL MURID (HEM)
   1. Mesyuarat Pengurusan HEM 2017 (28/12/2016)
   2. Senarai Guru Tingkatan & Penolong Guru Tingkatan 2017
   3. Senarai Nama Murid Tingkatan 1 Tahun 2017 (dikemaskini 2/1/2017)
   4. Senarai Nama Murid Tingkatan 2 Tahun 2017 (dikemaskini 28/12/16)
   5. Senarai Nama Murid Tingkatan 3 Tahun 2017 (dikmaskini 28/12/16) 
   6. Senarai Nama Murid Tingkatan 4 Tahun 2017  (dikemaskini 28/12/16)
   7. Senarai Nama Murid Tingkatan 5 Tahun 2017 (dikemaskini 1/1/17)
   8. Sistem Demerit SMK Benut 2016
   9. Autokira Kehadiran Bulanan Buku Kedatangan Murid
   10. Bidang Tugas Guru Tingkatan
   11. Peraturan Keselamatan di Kelas
   12. Surat Siaran Larangan Penggunaan Vape di Sekolah
   13. Pelan Strategik Asrama Asli SMKB 2015-2017
   14. Pekeliling Hukuman Rotan 
   15. Buku Pendaftaran Tingkatan 1 
   16. Instrumen Pemantauan PPDa 
   17. Borang SMM Versi-4
   18. Sarana. pptx


   D.  ENROLMEN  MURID SMKB
   1. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 11 Januari 2016)
   2. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 31 Januari 2016)