Wednesday, September 2, 2009

Jawapan Kuiz Silang Kata 1Malaysia
Jawapan :

SMK BENUT, PONTIAN, JOHOR

KUIZ SILANG KATA 1 MALAYSIA ~ ~~ ANJURAN PANITIA SEJARAH TAHUN 2009

1 P2 P
3 D

O

K

U

M

E

N


A

RR

4 K

E

5 M

E

R

6 D

E

K

A

A

N

L

E


AEK

7 M


I

R


NM
E


M

J


8 I

D

E

O

L

O

G

I
R


E

A


FK

9 L

O

N

D

O

N

S


E10R

A

S

M

I
EA


SA


11S


KM


TS12B

A

S

I

K

A

L


A


O


13L

I

M

14A
N
15K

E

T

I

G

A

16J


T
A17J


18M

A

L

A

Y

S

I

A
PAW19D

A

R

U

R

A

TI


RA
20P

E

R

L

E

M

B

A

G

A

A

Ndinbenut@gmail.com

NAMA : ………………………………………………………….. TINGKATAN :………………………

-----#---------"-----------"----------"------------"--------"-----------"------------"-----------"---------


MELINTANG

3. __________ rasmi yang mengandungi segala peraturan sebagai panduan kerajaan yang memerintah.

4. Membebaskan diri atau negara daripada penjajahan asing.

8. Fahaman atau pegangan politik seseorang individu atau sesebuah kumpulan atau sesebuah negara.

9. Rombongan Merdeka yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan pihak British di _________.

10. Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa __________ negara.

12. Salah satu kenderaan yang digunakan oleh tentera Jepun semasa Pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941.

13. Sultan dilantik setiap _______ tahun oleh Majlis Raja-Raja sebagai Yang Di-Pertuan Agong.

15. Keluhuran Perlembagaan merupakan prinsip yang _________ dalam Rukun Negara.

18. Kejayaan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah pada 16 September 1963 telah membentuk negara kita __________ pada hari ini.

19. Langkah membanteras Ancaman Komunis di Tanah Melayu yang diisytiharkan oleh kerajaan British pada tahun 1948.

20. Peraturan atau undang-undang utama sebagai panduan untuk menguruskan pentadbiran institusi, organisasi atau pemerintahan.

MENEGAK

1. Lagu Terang Bulan merupakan Lagu Kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasal dari negeri ____________.

2. Terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

4. Negara kita telah berjaya mencapai kemerdekaan melalui _________ antara kaum.

5. Satu Program atau perancangan parti politik yang menyertai pilihan raya. Program ini akan dilaksanakan jika mereka berjaya membentuk kerajaan.

6. Pemerintahan oleh rakyat atau wakil rakyat yang dipilih dalam pilihan raya.

7. Laungan ____________ bergema menandakan kemenangan rakyat yang bebas daripada cengkaman penjajah.

11. Pada 9 Ogos 1965, perisytiharan pemisahan ____________ telah dilakukan di Parlimen.

14. Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Parlimen.

16. Tulisan awal bahasa Melayu sebelum penggunaan tulisan Rumi.

17. Setiap negeri di Malaysia mempunyai lagu, bendera, __________ dan lambang-lambang lain sebagai identiti tersendiri.


Tahniah kepada Pemenang....
No comments: