Pekeliling


  1. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 22 Tahun 2005 - Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam
  2. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3 Tahun 2011
  3. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2011
  4. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 2 Tahun 2011
  5. Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2011
  6. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 12 Tahun 2010 -Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Di Semenanjung Tahun 2011
  7. PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PESARA
  8. PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI
  9. SPP BIL 2 TAHUN 2010-GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 9 TAHUN 2010 : PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEM
  10. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010-Permohonan mengambil bahagian dalam aktiviti politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah(PPPS) Gred DG41 hingga DG48 yang bertugas di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia
  11. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti Di Sekolah Menengah
  12. Surat Pemberitahuan Ralat SPK Bilangan 8 Tahun 2010
  13. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid
  14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
  15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2010 Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)
  16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan
  17. Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (PPPS) Gred DG44 Bagi Jawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menengah Dilaksanakan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri
  18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011
  19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2010 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
  20. Surat Pekeliling Ikhtisasa Bil.12/2010 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) di Sekolah Menengah (Tingkatan 2 dan Tingkatan 5) Bermula Tahun 2011
  21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2010 Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun 2011
  22. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
  23. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah
  24. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2010 - Pengurusan Kenderaan Konsesi Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
  25. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 7 Tahun 2010 - Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah Rendah
  26. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2010 - Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)
  27. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Berdasarkan peraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005
  28. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 5 Tahun 2010 - Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Di Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Di Kementerian Pelajaran Malaysia
  29. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP)
  30. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2010 – Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia
  31. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2010 Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara
  32. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2010 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2009 Mengenai Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia
  33. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2010 Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan KPM
  34. SURAT PEKELILING BAH AKAUN BIL 1 THN 2010
  35. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2010 Pelaksanaan Sistem Pilihanraya Ketua Murid di Sekolah-sekolah
  36. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah
  37. Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2010 Pematuhan Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan/Perkhidmatan Di KPM
  38. Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
  39. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 Pelaksanaan Dasar Pengambilan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA)
  40. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 Pelaksanaan Dasar Menghadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran dan Penambahan Dua (2) mata Pelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
  41. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2009 Pindaan Yuran Makan Asrama (YMA)
  42. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2009 Pertukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5) Mulai Tahun 2010
  43. PERSEDIAAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI WABAK BIL.1/2009)
  44. PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI PAYUNG BIL. 6/2008)
  45. Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2009 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun -JPKA di Kementerian Pelajaran Malaysia
  46. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan
  47. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah
  48. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah
  49. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan
  50. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2009 Langkah-langkah Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Menerusi Pemantapan Pengurusan dan Pengendalian Khidmat Pelanggan di Sekolah-sekolah

  No comments: