Muat Turun

   A. UMUM
   KBAT KBAT
   1. Bahan KBAT TIMSS Sains
   2. Bahan KBAT PISA Matematik
   3. Bahan Kursus KBAT
   4. i-THINK - Peta Pemikiran
   5. POWER POINT i-THINK 
   6. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   7. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   8. PENGGAL PERSEKOLAHAN, CUTI GANTI DAN CUTI PERISTIWA TAHUN 2014
   9. Keberhasilan Guru 
   10. Takwim Persekolahan 2014
   11. Hari Kelepasan Am 2014
   12. Sarana. pptx
   13. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   14. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   15. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   16. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   17. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   18.  Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   19. GROW
   20. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   21. Taklimat SPSK. ppt 


   B. PLAN J


   BAHASA MELAYU
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/O49yUaNe/PLAN-J_BM_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/RvQGV_40/PLAN-J_BM_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/gR4SqdmT/PLAN-J_BM_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lpDWx48-/PLAN-J_BM_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/znOlcVJP/PLAN-J_BM_TING_5_2011.html


   BAHASA INGGERIS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/_2KpzMuF/PLAN-J_BI_Form_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/XJBzcaN5/PLAN-J_BI_Form_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/UvWknztm/PLAN-J_BI_Form_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/nE_A3y3g/PLAN-J_BI_Form_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/EX5jAlJV/PLAN-J_BI_Form_5.html


   SEJARAH
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/foPk0rdw/PLAN-J_SEJARAH_TING1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/axDTY-RL/PLAN-J_SEJARAH_TING2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/D9IZeGn6/PLAN-J_SEJARAH_TING3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lWnvP6vJ/PLAN-J_SEJARAH_TING4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/-dW3gNUQ/PLAN-J_SEJARAH_TING5.html


   MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/OKry2LSw/PLAN-J_Math_FORM_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/0C5bZ_21/PLAN-J_Math_FORM_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/tt-4-SKi/PLAN-J_Math_FORM_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ZMfuXIBL/PLAN-J_Mathematics_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/54jMSda0/PLAN-J_Mathematics_Form5_2011.html


   ADDITIONAL MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ye2oJo6H/PLAN-J_ADD_MATH_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KVdf8Xhy/PLAN-J_ADD_MATH_Frm_5_2011.html

   BIOLOGY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/-8W8mTfm/PLAN_J_Biology_Form_4_REVISED_.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/nbVXR4Yd/Plan_J_Biology_Form_5_revised_.html


   SAINS PERTANIAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/PeoGpG-8/Plan-J_SPT_F4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/GE0909fw/Plan-J_SPT_F5.html

   PRINSIP AKAUN
   PLAN_J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Q1BSONbZ/PLAN_J_Tg4_PA.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/syV1G4db/PLAN_J__Tg5_PA.html


   PERDAGANGAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Kte8NT_s/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/57eTV97u/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING5_2011.html   EKONOMI ASAS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Rw0tyLfp/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING4_2010.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/gEjoMkKI/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING5_2010.html


   CHEMISTRY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/v-zqY1Kv/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/3PFlfNtQ/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_5__revi.html


   KHB TERAS
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PJEyAZMV/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/kg_mH7tX/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/ivrkeqd6/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_3.html


   KHB KT (PILIHAN I)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/70Yup_1S/PLAN-J_KHB_KT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NGlpyHep/PLAN-J_KHB_KT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/_-i6TqFe/PLAN-J_KHB_KT_TING_3.html


   KHB ERT (PILIHAN II)
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PhKnWle1/PLAN_J_KHB_ERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NPlaHXqr/PLAN_J_KHB_ERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/0fA_hLWk/PLAN_J_KHB_ERT_TING_3.html   KHB PERTANIAN (PILIHAN III)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/DEIJ1Kzg/PLAN-J_KHB_PERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/DZmbu_aU/PLAN-J_KHB_PERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/T1KwovMm/PLAN-J_KHB_PERT_TING_3.html


   KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/COHQvuB-/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/B0LHvfzo/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/yYWAayh5/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_3.html


   PENDIDIKAN ISLAM
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/zBMchEXA/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/SVxXwgTE/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/61Zys9Mn/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/rRdrobLm/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/2fXJPVzZ/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_5.html


   BAHASA TAMIL
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/7vU4b2Ez/PLAN_J_BTAMIL_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/Kx6O94Ai/PLAN_J_BTAMIL_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/IGII_w5O/PLAN_J_BTAMIL_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/hD_xmQgC/PLAN_J_BTAMIL_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KrfDM_NY/PLAN_J_BTAMIL_TING_5_2011.html


   EKONOMI RUMAHTANGGA (ERT)
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Npgy9UwO/PLAN-J_ERT_TING_4_Negeri_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/SV0PJk7H/PLAN-J_ERT_TING_5_Negeri__2011.html


   PHYSICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/yMLRrHBn/PLAN-J_PHYSICS_Form4_revised_2.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/teMOwXQo/PLAN-J_PHYSICS_Form5_revised20.html


   ICT
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/TkSRxH7o/PLAN_J__ICT_FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/q0DFVD4u/PLAN-J_ICT_F5_2010.html


   GEOGRAFI
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/ouPMKqkc/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/fnBCaThj/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/oUjUNi8c/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/JXHgMsII/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/xY2v1hw2/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_5.html

   SCIENCE
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/nTzpxi0-/PLAN-J_Science_Form_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/V6i-c0V5/PLAN-J_Science_Form_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/VMDbLOqc/PLAN-J_Science_Form_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lBpEI0Nb/PLAN-J_Science_Form_4_revised.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/O9tMQ5Pt/PLAN-J_Science_Form_5_revised.html