Muat Turun

   A. UMUM

   1. APDM Ralat Kesalahan 5 Mei 2015
   2. Peraturan Keselamatan di Kelas
   3. Pengiraan GPS & Skor Komposit PAJSK
   4. Senarai Nama Murid Asli SMKB 2015
   5. Senarai Nama Murid SMKB Mengikut Tingkatan Januari 2015
   6. Borang Senarai Semak Pengurusan Sekolah Abad ke-21
   7. Hala tuju Pengarah Pendidikan Johor
   8. Taklimat Pengurusan Guru Tingkatan - GPK HEM 31 Dis 2014
   9. Taklimat Pengurusan HEM - GPK HEM 31 Dis 2014
   10. Taklimat Umum Pentadbiran - GPK HEM 31 Dis 2014
   11. Borang Senarai Serahan Dokumen / Alatan / Bahan Akhir Tahun 2014
   12. Takwim Persekolahan Sesi 2015
   13. Bahan KBAT TIMSS Sains
   14. Bahan KBAT PISA Matematik
   15. Bahan Kursus KBAT
   16. i-THINK - Peta Pemikiran
   17. POWER POINT i-THINK 
   18. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   19. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   20. Keberhasilan Guru 
   21. Sarana. pptx
   22. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   23. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   24. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   25. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   26. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   27.  Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   28. GROW
   29. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   30. Taklimat SPSK. ppt 


   KBATKBAT

   B. PLAN J


   BAHASA MELAYU
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/O49yUaNe/PLAN-J_BM_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/RvQGV_40/PLAN-J_BM_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/gR4SqdmT/PLAN-J_BM_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lpDWx48-/PLAN-J_BM_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/znOlcVJP/PLAN-J_BM_TING_5_2011.html


   BAHASA INGGERIS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/_2KpzMuF/PLAN-J_BI_Form_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/XJBzcaN5/PLAN-J_BI_Form_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/UvWknztm/PLAN-J_BI_Form_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/nE_A3y3g/PLAN-J_BI_Form_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/EX5jAlJV/PLAN-J_BI_Form_5.html


   SEJARAH
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/foPk0rdw/PLAN-J_SEJARAH_TING1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/axDTY-RL/PLAN-J_SEJARAH_TING2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/D9IZeGn6/PLAN-J_SEJARAH_TING3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lWnvP6vJ/PLAN-J_SEJARAH_TING4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/-dW3gNUQ/PLAN-J_SEJARAH_TING5.html


   MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/OKry2LSw/PLAN-J_Math_FORM_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/0C5bZ_21/PLAN-J_Math_FORM_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/tt-4-SKi/PLAN-J_Math_FORM_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ZMfuXIBL/PLAN-J_Mathematics_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/54jMSda0/PLAN-J_Mathematics_Form5_2011.html


   ADDITIONAL MATHEMATICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/ye2oJo6H/PLAN-J_ADD_MATH_Form4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KVdf8Xhy/PLAN-J_ADD_MATH_Frm_5_2011.html

   BIOLOGY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/-8W8mTfm/PLAN_J_Biology_Form_4_REVISED_.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/nbVXR4Yd/Plan_J_Biology_Form_5_revised_.html


   SAINS PERTANIAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/PeoGpG-8/Plan-J_SPT_F4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/GE0909fw/Plan-J_SPT_F5.html

   PRINSIP AKAUN
   PLAN_J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Q1BSONbZ/PLAN_J_Tg4_PA.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/syV1G4db/PLAN_J__Tg5_PA.html


   PERDAGANGAN
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Kte8NT_s/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/57eTV97u/PLAN-J_PERDAGANGAN_TING5_2011.html



   EKONOMI ASAS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Rw0tyLfp/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING4_2010.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/gEjoMkKI/PLAN-J_EKONOMI_ASAS_TING5_2010.html


   CHEMISTRY
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/v-zqY1Kv/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/3PFlfNtQ/PLAN-J_CHEMISTRY__FORM_5__revi.html


   KHB TERAS
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PJEyAZMV/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/kg_mH7tX/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/ivrkeqd6/PLAN-J_KHB_TERAS_TING_3.html


   KHB KT (PILIHAN I)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/70Yup_1S/PLAN-J_KHB_KT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NGlpyHep/PLAN-J_KHB_KT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/_-i6TqFe/PLAN-J_KHB_KT_TING_3.html


   KHB ERT (PILIHAN II)
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/PhKnWle1/PLAN_J_KHB_ERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/NPlaHXqr/PLAN_J_KHB_ERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/0fA_hLWk/PLAN_J_KHB_ERT_TING_3.html



   KHB PERTANIAN (PILIHAN III)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/DEIJ1Kzg/PLAN-J_KHB_PERT_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/DZmbu_aU/PLAN-J_KHB_PERT_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/T1KwovMm/PLAN-J_KHB_PERT_TING_3.html


   KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV)
   PLANJ
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/COHQvuB-/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/B0LHvfzo/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/yYWAayh5/PLAN-J_2010_KHB-PK_TING_3.html


   PENDIDIKAN ISLAM
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/zBMchEXA/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/SVxXwgTE/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/61Zys9Mn/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/rRdrobLm/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/2fXJPVzZ/PLAN-J_PEND_ISLAM_TING_5.html


   BAHASA TAMIL
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/7vU4b2Ez/PLAN_J_BTAMIL_TING_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/Kx6O94Ai/PLAN_J_BTAMIL_TING_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/IGII_w5O/PLAN_J_BTAMIL_TING_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/hD_xmQgC/PLAN_J_BTAMIL_TING_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/KrfDM_NY/PLAN_J_BTAMIL_TING_5_2011.html


   EKONOMI RUMAHTANGGA (ERT)
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/Npgy9UwO/PLAN-J_ERT_TING_4_Negeri_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/SV0PJk7H/PLAN-J_ERT_TING_5_Negeri__2011.html


   PHYSICS
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/yMLRrHBn/PLAN-J_PHYSICS_Form4_revised_2.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/teMOwXQo/PLAN-J_PHYSICS_Form5_revised20.html


   ICT
   PLAN-J
   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/TkSRxH7o/PLAN_J__ICT_FORM_4_2011.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/q0DFVD4u/PLAN-J_ICT_F5_2010.html


   GEOGRAFI
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/ouPMKqkc/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_1.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/fnBCaThj/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_2.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/oUjUNi8c/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_3.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/JXHgMsII/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_4.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/xY2v1hw2/PLAN-J_2010_GEOGRAFI_TING_5.html

   SCIENCE
   PLAN-J
   Ting 1
   http://www.4shared.com/document/nTzpxi0-/PLAN-J_Science_Form_1_2011.html

   Ting 2
   http://www.4shared.com/document/V6i-c0V5/PLAN-J_Science_Form_2_2011.html

   Ting 3
   http://www.4shared.com/document/VMDbLOqc/PLAN-J_Science_Form_3_2011.html

   Ting 4
   http://www.4shared.com/document/lBpEI0Nb/PLAN-J_Science_Form_4_revised.html

   Ting 5
   http://www.4shared.com/document/O9tMQ5Pt/PLAN-J_Science_Form_5_revised.html