Muat Turun

   1. Garis Panduan Pemakaian Baju Koporat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  
   2. Pekeliling Bil 9 / 2013 PEMAKAIANTWO/THREE - PIECE SUIT PANTS BAGI PEGAWAI AWAM WANITA SEMASA BEKERJA
   3. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/1985 -  PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RASMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAIAWAM
   4. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Guru
   5. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Pemimpin
   6. Pengiraan GPS & Skor Komposit PAJSK
   7. Borang Senarai Semak Pengurusan Sekolah Abad ke-21
   8. Hala tuju Pengarah Pendidikan Johor
   9. Borang Senarai Serahan Dokumen / Alatan / Bahan Akhir Tahun 2014
   10. Bahan KBAT TIMSS Sains
   11. Bahan KBAT PISA Matematik
   12. Bahan Kursus KBAT
   13. i-THINK - Peta Pemikiran
   14. POWER POINT i-THINK 
   15. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   16. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   17. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   18. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   19. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   20. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   21. GROW
   22. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   23. Taklimat SPSK. ppt 

   KBATKBAT
   C.  HAL EHWAL MURID (HEM)
   1. Sistem Demerit SMK Benut 2016
   2. Senarai nama murid tingkatan 1 (Kemaskini 21 April 2016)
   3. Senarai nama murid tingkatan 2 (Kemaskini 21 April 2016)
   4. Senarai nama murid tingkatan 3 (Kemaskini 21 April 2016)
   5. Senarai nama murid tingkatan 4 (Kemaskini 21 April 2016)
   6. Senarai nama murid tingkatan 5 (Kemaskini 21 April 2016)
   7. Senarai nama murid tingkatan 6 Atas (Kemaskini 21 April 2016)
   8. Mesyuarat Pengurusan HEM Bil 1/2016 (30 Disember 2015)
   9. Mesyuarat Guru Tingkatan Bil 1/2016 (30 Disember 2015)
   10. Taklimat J/K Pendaftaran & Gotong Royong (30 Disember 2015)
   11. Aplikasi Pengiraan Peratus Kehadiran Bulanan Buku Kedatangan Murid
   12. Bidang Tugas Guru Tingkatan
   13. Peraturan Keselamatan di Kelas
   14. Surat Siaran Larangan Penggunaan Vape di Sekolah
   15. Pelan Strategik Asrama Asli SMKB 2015-2017
   16. Pekeliling Hukuman Rotan 
   17. Buku Pendaftaran Tingkatan 1 
   18. Instrumen Pemantauan PPDa 
   19. Borang SMM Versi-4
   20. Sarana. pptx


   D.  ENROLMEN  MURID SMKB
   1. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 11 Januari 2016)
   2. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 31 Januari 2016)