Muat Turun

   1. SKPMg2
   2. Slip Guru Ganti SMK Benut
   3. Garis Panduan Pemakaian Baju Koporat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  
   4. Pekeliling Bil 9 / 2013 PEMAKAIANTWO/THREE - PIECE SUIT PANTS BAGI PEGAWAI AWAM WANITA SEMASA BEKERJA
   5. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/1985 -  PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RASMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAIAWAM
   6. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Guru
   7. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Pemimpin
   8. Pengiraan GPS & Skor Komposit PAJSK
   9. Borang Senarai Semak Pengurusan Sekolah Abad ke-21
   10. Hala tuju Pengarah Pendidikan Johor
   11. Borang Senarai Serahan Dokumen / Alatan / Bahan Akhir Tahun 2014
   12. Bahan KBAT TIMSS Sains
   13. Bahan KBAT PISA Matematik
   14. Bahan Kursus KBAT
   15. i-THINK - Peta Pemikiran
   16. POWER POINT i-THINK 
   17. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   18. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   19. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   20. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   21. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   22. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   23. GROW
   24. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   25. Taklimat SPSK. ppt 

   C.  HAL EHWAL MURID (HEM)
   1. Senarai Nama Murid Tingkatan 1 Tahun 2017 (dikemaskini 8 Feb 2017)
   2. Senarai Nama Murid Tingkatan 2 Tahun 2017 (dikemaskini 8 Feb 2017)
   3. Senarai Nama Murid Tingkatan 3 Tahun 2017 (dikmaskini 8 Feb 2017
   4. Senarai Nama Murid Tingkatan 4 Tahun 2017  (dikemaskini 8 Feb 2017)
   5. Senarai Nama Murid Tingkatan 5 Tahun 2017 (dikemaskini 8 Feb 2017)
   6. Senarai Nama Murid Tingkatan 6 PS Tahun 2017 (dikemaskini 8 Feb 2017)
   7. Mesyuarat Pengurusan HEM 2017 (28/12/2016)
   8. Senarai Guru Tingkatan & Penolong Guru Tingkatan 2017
   9. Sistem Demerit SMK Benut 2016
   10. Autokira Kehadiran Bulanan Buku Kedatangan Murid
   11. Bidang Tugas Guru Tingkatan
   12. Peraturan Keselamatan di Kelas
   13. Surat Siaran Larangan Penggunaan Vape di Sekolah
   14. Pelan Strategik Asrama Asli SMKB 2015-2017
   15. Pekeliling Hukuman Rotan 
   16. Buku Pendaftaran Tingkatan 1 
   17. Instrumen Pemantauan PPDa 
   18. Borang SMM Versi-4
   19. Sarana. pptx


   D.  ENROLMEN  MURID SMKB
   1. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 11 Januari 2016)
   2. Enrolmen Murid SMKB (Berakhir pada 31 Januari 2016)