Muat Turun

   A. UMUM


   1. Garis Panduan Pemakaian Baju Koporat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  
   2. Pekeliling Bil 9 / 2013 PEMAKAIANTWO/THREE - PIECE SUIT PANTS BAGI PEGAWAI AWAM WANITA SEMASA BEKERJA
   3. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/1985 -  PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RASMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAIAWAM
   4. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Guru
   5. PBPPP Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Kumpulan Pemimpin
   6. APDM Ralat Kesalahan 5 Mei 2015
   7. Peraturan Keselamatan di Kelas
   8. Pengiraan GPS & Skor Komposit PAJSK
   9. Senarai Nama Murid Asli SMKB 2015
   10. Senarai Nama Murid SMKB Mengikut Tingkatan Januari 2015
   11. Borang Senarai Semak Pengurusan Sekolah Abad ke-21
   12. Hala tuju Pengarah Pendidikan Johor
   13. Taklimat Pengurusan Guru Tingkatan - GPK HEM 31 Dis 2014
   14. Taklimat Pengurusan HEM - GPK HEM 31 Dis 2014
   15. Taklimat Umum Pentadbiran - GPK HEM 31 Dis 2014
   16. Borang Senarai Serahan Dokumen / Alatan / Bahan Akhir Tahun 2014
   17. Takwim Persekolahan Sesi 2015
   18. Bahan KBAT TIMSS Sains
   19. Bahan KBAT PISA Matematik
   20. Bahan Kursus KBAT
   21. i-THINK - Peta Pemikiran
   22. POWER POINT i-THINK 
   23. Borang SPSK PK03 : Rekod Penggunaan Bilik Khas
   24. Borang SPSK PK03 : Pinjaman Alatan
   25. Keberhasilan Guru 
   26. Sarana. pptx
   27. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) - powerpoint
   28. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - powerpoint 20 slides
   29. Panduan Melindungi Masa Instruksional (MMI) - 26 mukasurat
   30. Melindungi Masa Instruksional (MMI) - buku 568 mukasurat
   31. Ringkasan Eksekutif Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   32.  Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025
   33. GROW
   34. Bahan SPSK 19 Mac 2012  keluaran 03
   35. Taklimat SPSK. ppt 


   KBATKBAT