Wednesday, May 9, 2007

Kata-Kata Alu-Aluan Pengetua SMK Benut semasa Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar pada Sabtu, 5 Mei 2007


Assalammualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin, khasnya kepada perasmi majlis ini. Kehadiran tuan puan ke majlis ini, diharapkan akan menyerikan lagi perjalanan majlis ini.

Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar yang diadakan pada setiap tahun, bertujuan untuk memberikan penghargaan dan seterusnya meraikan kejayaan pelajar dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Kejayaan yang diraih ini adalah hasil usaha gigih dan keazaman yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan pada masa kini dan hadapan. Sesungguhnya kegigihan. keazaman, dan disiplin diri adalah formula kejayaan bagi setiap pelajar yang inginkan kejayaan. Selaras dengan matlamat Pendidikan Negara, pelajar-pelajar diharapkan tidak ketinggalan dalam mendepani zaman ICT yang semakin maju ini untuk menempuhi cabaran akan datang.

Di sini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas bagi semua pelajar yang berjaya. Semoga kejayaan yang dimiliki hari ini mampu menjadi pendorong untuk terus berusaha demi mencapai kejayaan yang lebih cemerlang dalam dunia pendidikan. Seterusnya mengamalkan tingkah laku terpuji dan bersikap positif untuk menjadi rakyat Malaysia yang berguna.

Ribuan terima kasih juga ditujukan kepada ibu bapa yang turut sama berusaha memastikan kejayaan anak-anak masing-masing. Kerjasama ibu bapa amat diperlukan dalam usaha pihak sekolah melaksanakan aktiviti demi kecemerlangan para pelajar SMK Benut.

Akhirnya, jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini.

Sekian, terima kasih.

No comments: