Saturday, January 9, 2016

Orientasi Asrama Asli SMKB 2016

8 - 9 Januari 2016: Program Orientasi Asrama Asli anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling telah dijalankan dengan jayanya. Berbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang 2 hari orientasi tersebut, antaranya taklimat disiplin, kerohanian, LDK, motivasi diri dan gotong royong.


 Antara objektif program pula adalah:
  1. Memberi pendedahan murid baru dengan suasana asrama
  2. Memupuk keyakinan dalam diri pelajar dalam menghadapi kehidupan seharian
  3. Menanamkan semangat berpasukan dan saling membantu
  4. Melahirkan pelajar yang berdedikasi, mempunyai komitmen yang tinggi serta bertanggungjawab sebagai seorang pelajar asrama.


Dalam ucapan penutupan rasmi oleh tuan pengetua, beliau mengharapkan agar semua pelajar asrama mengambil kesempatan yang ada sepanjang berada di asrama untuk menimba ilmu berdikari dan seterusnya menjadi seorang insan yang berdisiplin dan berjaya dalam kehidupan.

Terima kasih kepada semua guru yang terlibat dalam menjayakan program orientasi ini. SMKB, We Are The Best.
No comments: