Sunday, March 11, 2007

Visi dan Misi SMK Benut

VISI

SMK Benut Gemilang Tahun 2009

MISI

Berazam untuk membentuk pelajar berilmu, berkemahiran, bersikap yang diperlukan dan terlibat dalam masyarakat yang berubah melalui kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan berteraskan kepada kecemerlangan dalam kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan disiplin, pengurusan dan perhubungan komuniti dengan komitmen kepada kualiti.

No comments: