Tuesday, May 25, 2010

Sumbangan Khas oleh Unit Kebajikan Pelajar


25 Mac 2010 – Pemberian khas sumbangan kepada 30 orang pelajar yang terpilih telah disampaikan oleh Puan Hajah Andi Audryanah Binti Mohd Nor (Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar, SMK Benut) dalam majlis yang ringkas tetapi cukup bermakna pada pagi ini. Pemilihan pelajar tersebut dari aspek pelajar miskin dan kematian ibu bapa serta kemalangan diri.

Wang sumbangan sebanyak RM650 dari Koperasi SMK Benut dan RM100 daripada orang perseorangan.

Pihak sekolah mengharapkan pelajar menggunakan wang yang diperolehi untuk membeli keperluan sekolah dan untuk kegunaan yang betul. Terima kasih kepada para penyumbang.No comments: