Friday, September 19, 2014

Bersama Dr. Aris Bin Kasan (Setiausaha Bahagian, Bahagian pengurusan Sumber Manusia KPM)

18 September 2014: Pihak pengurusan sekolah telah menghantar wakil yang diketuai oleh GPK Pentadbiran En. Selamat Mon bersama-sama  En. Ahmad Shamsuddin Marin, En. Hazim dan En. Rauf untuk bersemuka dan berbincang dengan Dr. Aris Bin Kasan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia.

Perbincangan ini adalah menjurus kepada melantik beliau sebagai penaung Alumni bagi Sambutan Jubli Emas SMK Benut yang akan disambut pada tahun 2015.

Dr. Aris Kasan merupakan bekas pelajar SMK Benut dan telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun 1974.

Berikut adalah sedikit latar belakang perkhidmatan beliau:


JabatanBahagian Pengurusan Sumber Manusia
Tarikh Lahir15/09/1956
Tempat LahirPontian, Johor
Pendidikan1981  -  B.A. (Hons). Sains Sosial, UKM.
1987  -  M.A. (Management), University of Kent, Centerbury, UK.
2001  -  Ph. D. (Organizational Psychology) University of Manchester UK.RINGKASAN PERKHIDMATAN
  • 1 Januari 1983
Urus Setia Perancangan Lembah Klang, Jabatan Perdana Menteri
  • 1987 hingga 1992
Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam
  • 1992 hingga 1995
Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar
  • 2001 hingga 2005
Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam
  • 2005 hingga November 2007
Intan Wilayah Tengah (INTENGAH)
  • Disember 2007 - 30 Jun 2013
Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam
  • 1 Julai 2013 - sekarang
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM


 
 

 


No comments: