Monday, October 17, 2016

Aktiviti Pasca PT3

Aktiviti kaedah penyembelihan dibawah bimbingan Panitia Pendidikan Islam
17 Oktober 2016: Beberapa aktiviti telah dirancang oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling bagi memenuhi pendidikan murid tingkatan 3. Antara aktiviti yang dijalankan adalah amali penyembelihan mengikut kaedah islam. Murid-murid dibimbing oleh guru-guru pendidikan islam secara teori dan seterusnya menunjukkan demostrasi sebelum murid dibenarkan menjalankan secara amali.

Antara objektif aktiviti pasca PT3 ini adalah: 
  1. Mengelakkan pelajar tingkatan 3 dengan aktiviti‐aktiviti yang tidak sihat dan kurang berfaedah.
  2. Menimbulkan minat para pelajar untuk hadir ke sekolah dengan pengisian program yang menarik 
  3. Menambahkan pengetahuan para pelajar khususnya berkaitan dengan hala tuju selepas PT3


 

No comments: