Thursday, October 27, 2016

Pasca PT3: Bersama Pusat Kesihatan Pontian Menjalankan Aktiviti COMBI

27 Oktober 2016 : COMBI ialah singkatan bagi “Communication for Behavioural Impact” atau Komunikasi untuk Perubahan Tingkah Laku. Ia bertujuan mewujudkan mobilisasi sosial dengan menggunakan pelbagai saluran dan kaedah komunikasi untuk perubahan tingkah laku yang positif. 

COMBI merupakan gabungan pendidikan kesihatan, penilaian persekitaran, teknik pengiklanan dan menggerakkan komuniti bagi mencapai matlamat atau impak kesihatan yang diharapkan bagi keperluan sesuatu komuniti tersebut. 

Bagi melaksanakan projek COMBI, lima ( 5 ) elemen penting yang menggunakan strategi tindakan komunikasi secara bersepadu hendaklah diamalkan iaitu;
  • Mobilisasi Pentadbiran/ Advokasi
  • Mobilisasi Sosial
  • Publisiti/ Pengiklanan
  • Penyampaian Peribadi/ Komunikasi Bersemuka
  • Promosi di Pusat Perkhidmatan
Atas kesedaran tentang bahayanya penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini maka Pejabat Kesihatan Daerah Pontian telah menjalankan sesi ceramah dan aktiviti gotong royong sebagai memenuhi aktiviti Pasca PT3. Semoga usaha ini akan memberikan maklumat kesedaran kepada semua murid dan seterusnya dapat mencegah daripada denggi dan zika.No comments: