Friday, October 16, 2009

Salam Terima Kasih...


16 Oktober 2009
– Warga SMK Benut merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru praktikum 2009 yang akhirnya berjaya menyelesaikan tugasan praktikumnya di SMK Benut. Warga SMK Benut mengharapkan segala ilmu dan pengalaman dalam mendidik semasa di SMK Benut dapat digunakan dengan sebaiknya. Terima kasih segalanya.No comments: