Friday, June 24, 2011

Hari Terbuka Fasa 2


24 Jun 2011 – Majlis Hari Terbuka Fasa 2 telah berjaya diadakan pada hari ini bermula jam 9.00 pagi dah berakhir pada jam 12.10 tengah hari. Sebelum itu, pelajar mengikuti  pembelajaran dan pengajaran dalam kelas seperti biasa.

Kehadiran ibu bapa dan penjaga untuk bertemu guru mata pelajaran amat baik dengan sokongan kehadiran yang hadir ketika majlis ini dimulakan. Perjumpaan bagi pelajar Tingkatan 1, 2, dan 4 diadakan di kelas masing-masing manakala perjumpaan pelajar  tingkatan 3 di Sanggar Kokurikulum dan seterusnya perjumpaan bagi pelajar tingkatan lima dan Pra U Atas di Dewan Baiduri.

Perjumpaan Majlis Hari Terbuka Fasa 2 ini lebih bertumpu perbincangan bagi analisis pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 yang telah dijalankan sebelum cuti persekolahan yang lalu serta membincangakan permasalahan disiplin.

Warga SMK Benut merakamkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ini dan komitmen serta kerjasama yang diberikan oleh ibu bapa dan penjaga perlu diteruskan bagi memastikan SMK Benut terus mencapai tahap kecemerlangan dalam prestasi akademik terutama PMR, SPM dan STPM bagi tahun 2011.

No comments: