Tuesday, April 14, 2015

Pemantauan Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Abad 21 Oleh Pegawai JPNJ

14 April 2015: Pemantauan Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Abad 21 Oleh Pegawai JPNJ Tn. Hj. Ibrahim Bin Md. Tahir (Ketua Unit Kajian Kemasyarakatan Sektor Pengurusan Akademik) telah dijalankan merangkumi aspek Sistem Fail, Prasarana dan Kaedah PdP.

Selain itu kewangan sekolah juga turut disemak bagi tujuan membantu pihak sekolah kearah yang lebih cemerlang dan seterusnya dapat menjalankan PdP dalam menyahut cabaran sebagai sekolah perintis Pembelajaran Abad 21.

Diharapkan agar warga SMKB akan bersedia dengan lebih mantap lagi samada dari segi item yang perlu ada di dalam kelas dan juga kaedah penyampaian PdP.

Pemantauan dan taklimat yang bermula jam 9.30 pagi berakhir pada jam 2.45 petang. Terima kasih diucapkan kepada Tn. Hj. Ibrahim Bin Md. Tahir atas kesudian memperjelaskan beberapa isu yang disampaikan terus kepada barisan pentadbir SMKB.

 

No comments: