Thursday, March 31, 2016

Pemantauan PdP Pembelajaran Abad Ke-21 Oleh Pegawai PPD Bil 1/2016

30 Mac 2016: Satu pemantauan telah dijalankan oleh pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Pontian khas untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PAK 21 telah berlaku di SMKB. 

Dalam mesyuarat pembukaan, Tuan Pengetua mengalu-alukan kehadiran pegawai-pegawai yang diketuai oleh En. Esa Bin Dasim (Pegawai SIP) dan seterusnya dapat memperbaiki lagi kelemahan-kelemahan yang dapat dikesan.

No comments: