Monday, April 25, 2016

PLC: Pengajaran Abad ke-21 Bidang Matematik & Sains


25 April 2016: Bidang Matematik dan Sains telah menjalankan PLC Pengajaran Abad ke-21 dengan bimbingan tiga orang pegawai SISC+  PPD Pontian En. Yusaini, En. Ahmad Nizam dan En Shamsairi di Bilik Gerakan SMKB.

PLC ini dijalankan bagi memastikan setiap guru matematik dan sains akan membudayakan pembelajaran abad ke-21 (PAK 21) melalui pemantapan pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran.

Antara objektif yang disasarkan daripada PLC ini:
  • Membangunkan kompetensi guru-guru supaya lebih kreatif dan proaktif terhadap profesion perguruan.
  • Memantapkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi guru-guru Matematik Sains khususnya  kreativiti dalam P&P.
  • Melahirkan modal insanmasahadapan yang mempunyaipemikirankreatif,  kritisdaninovatif.
  • Menggalakkan guru membuat perancangan dari segi bahan yang hendak digunakan bagi menarikminat murid dalam PdP Matematik.
  • Supaya guru dapat memberi pemahaman konsep yang jelas dengan mengaitkan isi kandungan dengan kehidupan seharian murid dan pengalaman mereka
  • Meningkatkan pencapaian Sains dan Matematik ke tahap yang lebih cemerlang

No comments: