Saturday, January 14, 2017

Orientasi Asrama Asli SMKB


13 januari 2017: Orientasi asrama Asli SMKB telah dijalankan di bawah kendalian Unit Bimbingan dan Kaunseling. Dalam ucapan penutupan oleh tuan pengetua, beliau mengingatkan semua penghuni asrama mematuhi peraturan asrama yang disediakan.
Program ini dirancang untuk memberi kesedaran serta memberikan ruang kepada para pelajarasrama untuk mengenali antara satu sama lain. Program ini juga bertujuan bagi membiasakanpara pelajar terutama kepada pelajar baru yang mendiami asrama untuk berasa lebih selesa danseronok sepanjang berada di asrama.


OBJEKTIF:
Memberi ruang kepada para pelajar untuk mengenali pelajar-pelajar lama yang mendiamiasrama.
Memperkenalkan pelajar kepada persekitaran asrama.
Membiasakan para pelajar untuk berinteraksi dengan pelajar lain dengan lebih baik danmesra.
Memberi keselesaan kepada para pelajar serta membuat pelajar berasa seronok untuk tinggal di asrama.
Memperkenalkan warden asrama serta jawatan kuasa asrama kepada semua pelajarasrama.

MATLAMAT
Membimbing serta memberi ruang kepada pelajar untuk berasa selesa dan seronok sepanjangberada di asrama.


No comments: