Thursday, May 4, 2017

Latihan Dalam Perkhidmatan (PAK 21)

24 April 2017: Latihan Dalam Perkhidmatan tentang pembelajaran Abad ke 21 telah dijalankan kepada semua guru pada hari Rabu, 24 April 2017. LDP ini telah disampaikan oleh Pn. Hjh Halijah Ismaila, Penyelaras PAK 21 SMK Benut. Dalam kursus tersebut, Pn. Halijah telah menjelaskan secara terperinci berkaitan dua kaedah pembelajaran abad 21 kepada semua guru untuk dipraktikkan di dalam PDP. Beliau juga menunjukkan demonstrasi penggunanaan dua kaedah tersebut.

Kaedah yang pertama adalah penulisan pantas. Guru-guru diminta menulis di kertas mahjong tentang kelebihan dan kekurangan murid. Penulisan pantas ini hanya menggunakan jangka masa 3 hingga 5 minit untuk guru-guru menulis apa yangmereka tahu berkenaan dengan topic/soalan yang diberi. Aktiviti kedua kursus pada hari itu adalah forum. Seorang wakil daripada setiap kumpulan dipilih untuk menyertai forum tersebut. Dalam aktiviti ini, tajuk perbincangan diberikan yang mana setiap ahli akan mengemukakan pandangan dan pendapat masing-masing tentang topic yang diberi.


Secara keseluruhannya, kursus ini berjalan dengan lancer. Segala maklumat yang diberikan sangat berguna kepada semua guru SMK Benut dalam usaha meningkatkan kemahiran dalam PAK 21.

No comments: