Wednesday, November 4, 2009

Kursus Profesionalisme Staf SMK Benut


31 Oktober 2009
– Kursus Profesionalisme telah berjaya diadakan kepada Staf SMK Benut di Bilik Mesyuarat Guru SMK Benut bermula jam 8.00 malam dan berakhir 2.oo petang.
Kursus ini dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama berkenaan ESQ WAY 165 yang disampaikan oleh Encik Dudi Supriadi dengan kerjasama ZMP Management & Trading Center. Pada sesi kedua pula berkenaan Pedagogi Berkesan yang disampaikan oleh Encik Ismail Jaffar (Pensyarah IPTHO, Batu Pahat).
Diharap staf SMK Benut dapat mengaplikasikan segala ilmu yang diterima dengan sebaiknya.

No comments: