Friday, July 8, 2011

Latihan Dalam Perkhidmatan Siri Ke-62 Julai 2011 – Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan Siri ke-6 telah berjaya diadakan kepada semua guru SMK Benut pada hari ini bermula jam 9.30 pagi bertempat di bilik mesyuarat guru. Guru-guru didedahkan pelbagai maklumat terkini berkaiatan pemantapan pembelajaran dan pengajaran, pengenalan berkaitan pentaksiran berasaskan sekolah serta inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran.

Semoga kursus yang diterima dapat meningkatkan jati diri dan seterusnya memastikn segala ilmu yang diterima dapat diaplikasikan dalam bilik darjah.No comments: